ปัจจุบันในรัฐแทรีโอมีงานที่จ้างแบบเต็มเวลา ให้ค่าตอบแทนสูงพร้อมด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมไม่มากนักและมีงานที่เสี่ยงอันตรายที่มีค่าแรงต่ำมากมาย งานที่มีความปลอดภัยน้อย สวัสดิการที่มีให้ไม่กี่อย่าง และมีการควบคุมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงานน้อย แรงงานที่ทำงานประเภทนี้เป็น “แรงงานที่มีความเสี่ยงสูง” เนื่องจากงานไม่มีความปลอดภัยและประกอบด้วยเงื่อนไขอื่นๆ

ผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ ผู้อพยพเข้าเมือง แรงงานชั่วคราว คนพิการ เยาวชน ชนเผ่าอะบอริจินและแรงงานที่ไม่มีสถานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำงานที่มีความเสี่ยงสูง

งานที่มีความเสี่ยงสูงใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน: สัญญาจ้างาน งานพาร์ทไทม์ เจ้านายตัวเองและงานชั่วคราว

แม้ว่าจะได้รับการจ้างงาน แต่แรงงานเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขาต้องประสบกับความยากจนและการด้อยโอกาสซึ่งอาจจะขยายจากรุ่นหึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่มีความสี่ยง แรงงานที่มีความเสี่ยงสูงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมี:

 • มีความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและความเครียดสูง 
 • มีอุปสรรคในการเข้าถึงการให้บริการทางด้านสุขอนามัย
 • อยู่ในภาวะที่ยากลำบากอย่างมากสำหรับความสำพันธ์กับคนในครอบครัวและการเชื่อมโยงกับชุมชนเนื่องจากต้องทำงานมากกว่าหนึ่งงาน
 • มีเวลาและเงินน้อยสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมอาชีพ และ
 • มีเงินสำหรับเกษียณอายุไม่พอใช้

รายงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐออนแทรีโอ (LCO) เกี่ยวกับแรงงานที่มีความเสี่ยงและงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ให้ข้อแนะนำไว้ 47 ข้อสำหรับเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการจ้างงาน สุขอนามัยและความปลอดภัย การฝึกอบรมและกรศึกษา

เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จหากมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือกันของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบเหล่านี้  ในการกำหนดคำแนะนำของเราขึ้นมา เราได้ปรึกษาหารือกับแรงงาน ตัวแทนของแรงงาน นายจ้าง รัฐบาล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามผลที่ได้ คำแนะนำของเราตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่เราได้รับฟังเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกันของเรา

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

เราพูดคุยกันถึงวิธีการขยายขอบเขตของกฎหมายมาตรฐานการจ้างงาน กฎหมายการป้องกันแรงงานขั้นต่ำของรัฐออนแทรีโอ ต่อคณะกรรมการแรงาน รายงานของเรามีดังนี้

 • แนะนำให้มีการศึกษาสาธารณะ ขยายโอกาสและความสัมพันธ์กับชุมชน เพิ่มมากขึ้น
 • สนับสนุนหลักการของอัตราส่วนที่เท่าเทียมกันของการจ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานพาร์ทไทม์  ขยายการลากิจในกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงสถานที่ทำงานขนาดเล็กและสำรวจทางเลือกสำหรับการจัดหาสวัสดิการให้กับแรงงานที่ไม่มีสวัสดิการ
 • เสนอแนะให้มีการปรับปรุงลดอุปสรรคลงเมื่อแรงงานร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับค่าจ้างหรือการกระทำรุนแรงอื่นๆ 
 • แนะนำให้มีการบังคับใช้กระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการทำงานในเชิงรุก การตรวจสอบและกำหนดเป้าหมายของสถานที่ทำงานที่มีแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงทำงานอยู่

แรงงานต่างชาติชั่วคราวที่มีทักษะการทำงานต่ำพบกับความท้าทายมากมาย พวกเขากลัวที่จะถูกปลดออกจากงานและถูกย้ายออกไปจากแคนาดา เราเสนอแนะให้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ทำให้แน่ใจว่าแรงงานไม่ได้ถูกยกเลิกการจ้างงานและถูกส่งกลับบ้านโดยไม่ยุติธรรม
 • ช่วยลดความหวาดกลัวของแรงงาน
 • จัดหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับแรงงานเมื่อพวกเขาขอให้สิทธิ์ของตน และ
 • ขยายขอบเขตการคุ้มครองของกฎหมายที่มีอยู่ให้ครอบคลุมสำหรับการอาศัยอยู่กับผู้ให้การดูแลสำหรับแรงงานต่างชาติชั่วคราวทุกระดับ

แรงงานที่เป็นเจ้านายตัวเองไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายมาตรฐานการจ้างงาน และเมื่อพนักงานถูกจัดกลุ่มผิดเป็นแรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเองไม่ว่าจะเป็นไปด้วยความผิดพลาดหรือตั้งใจ พวกเขาจะถูกปฏิเสธจากสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองแรงงานขั้นพื้นฐาน คำแนะนำของเราคือให้ให้ความสนใจกับการบังคับใช้กฎหมายและความคิดอื่นๆสำหรับการลดการจัดกลุ่มแรงงานผิดประเภท

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ทาง LCO ตรวจสอบถึงระบบการให้บริการทางสุขอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่ของรัฐออนแทรีโอและขอเสนอแนะดังนี้

 • กระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้ความสนใจกับแรงงานต่างชาติชั่วคราว เอเจนซี่จัดหาเจ้าหน้าที่ชั่วคราวและแรงงานที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม การบริการและการทำความสะอาด
 • การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการตอบโต้ด้วยการร้องเรียนของให้แรงงานต่างชาติชั่วคราวก่อนที่พวกเขาจะออกจากแคนาดา
 • การตรวจสอบผลกระทบของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานบางแห่งและนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการการประกันภัย
 • คลินิกการแพทย์เคลื่อนที่สำหรับแรงงานอพยพในพื้นที่ชนบท

การฝึกอบรมและการศึกษา

การเพิ่มทักษะของแรงงานโดยการฝึกอบรมและการศึกษาเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการลดงานที่มีความเสี่ยงสูง  ด้วยวิธีการนี้  แรงงานจะสามารถปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความต้องการแรงงานในตลาดแรงงานได้ เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่ารัฐบาลได้ก่อตั้งการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาของการลดงานที่มีความเสี่ยงสูง เราขอแนะนำให้มีการขยายการออกใบรับรองเกี่ยวกับทักษะที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงาน โปรแกรมการฝึกอบรมให้ความสนใจกับการลดงานที่มีความเสี่ยง เพิ่มทักษะการทำงานในระดับสูง และหุ้นส่วนของรัฐบาลสำหรับแรงงานด้อยทักษะและโปรแกรมที่ตั้งเป้าไปที่ผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์และผุ้ที่เพิ่มอพยพเข้ามา

กลยุทธ์ระดับเขต

เราเชื่อว่าการทำให้ได้รับการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพรัฐออนแทรีโอจำเป็นจะต้องสร้างกลยุทธิ์สำหรับโปรแกรมความร่วมมือ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการลดงานที่มีความเสี่ยง