ปัจจุบันในรัฐแทรีโอมีงานที่จ้างแบบเต็มเวลา ให้ค่าตอบแทนสูงพร้อมด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมไม่มากนักและมีงานที่เสี่ยงอันตรายที่มีค่าแรงต่ำมากมาย งานที่มีความปลอดภัยน้อย สวัสดิการที่มีให้ไม่กี่อย่าง และมีการควบคุมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงานน้อย แรงงานที่ทำงานประเภทนี้เป็น “แรงงานที่มีความเส