ปัจจุบันในรัฐแทรีโอมีงานที่จ้างแบบเต็มเวลา ให้ค่าตอบแทนสูงพร้อมด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมไม่มากนักและมีงานที่เสี่ยงอันตรายที่มีค่าแรงต่ำมากมาย งานที่มีความปลอดภัยน้อย สวัสดิการที่มีให้ไม่กี่อย่าง และมีการควบคุมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงานน้อย แรงงานที่ทำงานประเภทนี้เป็น “แรงงานที่มีความเสี่ยงสูง” เนื่องจากงานไม่มีความปลอดภัยและประกอบด้วยเงื่อนไขอื่นๆ

ผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ ผู้อพยพเข้าเมือง แรงงานชั่วคราว คนพิการ เยาวชน ชนเผ่าอะบอริจินและแรงงานที่ไม่มีสถานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำงานที่มีความเสี่ยงสูง

งานที่มีความเสี่ยงสูงใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน: สัญญาจ้างาน งานพาร์ทไทม์ เจ้านายตัวเองและงานชั่วคราว

แม้ว่าจะได้รับการจ้างงาน แต่แรงงานเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขาต้องประสบกับความยากจนและการด้อยโอกาสซึ่งอาจจะขยายจากรุ่นหึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่มีความสี่ยง แรงงานที่มีความเสี่ยงสูงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมี:

  • มีความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยและความเครียดสูง 
  • มีอุปสรรคในการเข้าถึงการให้บริการทางด้านสุขอนามัย
  • อยู่ในภาวะที่ยากลำบากอย่างมากสำหรับความสำพันธ์กับคนในครอบครัวและการเชื่อมโยงกับชุมชนเนื่องจากต้องทำงานมากกว่าหนึ่งงาน
  • มีเวลาและเงินน้อยสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมอาชีพ และ
  • มีเงินสำหรับเกษียณอายุไม่พอใช้

รายงานของคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐออนแทรีโอ (LCO) เกี่ยวกับแรงงานที่มีความเสี่ยงและงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ให้