ปัจจุบันในรัฐแทรีโอมีงานที่จ้างแบบเต็มเวลา ให้ค่าตอบแทนสูงพร้อมด้วยสวัสดิการที่เหมาะสมไม่มากนักและมีงานที่เสี่ยงอันตรายที่มีค่าแรงต่ำมากมาย งานที่มีความปลอดภัยน้อย สวัสดิการที่มีให้ไม่กี่อย่าง และมีการควบคุมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงานน้อย แรงงานที่ทำงานประเภทนี้เป็น “แรงงานที่มีความเสี่ยงสูง” เนื่องจากงานไม่มีความปลอดภัยและประกอบด้วยเงื่อนไขอื่นๆ

ผู้หญิง กลุ่มชาติพันธ์ ผู้อพยพเข้าเมือง แรงงานชั่วคราว คนพิการ เยาวชน ชนเผ่าอะบอริจินและแรงงานที่ไม่มีสถานะมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำงานที่มีความเสี่ยงสูง

งานที่มีความเสี่ยงสูงใช้รูปแบบที่